ANH SƠN – THỐNG NHẤT COMPLEX
Anh Thủy – CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Cường – HUD3 Nguyễn Đức Cảnh
Anh Lực – Thanh Xuân Complex
Chị Linh – Imperial Plaza
Chị Hải – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Imperia Garden – căn hộ C08
Imperia Garden – căn hộ B09
Imperia Garden – căn hộ 12A
Mỹ Sơn Tower – Căn hộ A4