Anh Trịnh – Yên Hòa Sunshine

Thiết kế nội thất căn hộ 120m2 chung cư Yên Hòa Sunshine

Địa điêm: Ngã 4 Vũ Phạm Hàm – Trung Hòa – Cầu Giấy

Chủ đầu tư: Anh Trịnh – Chị Lan Anh