Anh Vượng – CT15 Việt Hưng GreenPark

Thiết kế nội thất căn hộ 100m2 T2 – chung cư CT15 Việt Hưng GreenPark

Địa điêm: KĐT Việt Hưng – Long Biên – Hà Nội

Chủ đầu tư: Anh Vượng