Chị Hải – Thống Nhất Complex

Thiết kế nội thất căn hộ 89m2 chung cư Thống Nhất Complex

Địa điêm: 82 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội

Chủ đầu tư: Chị Hải