Anh Doanh – Ecolife Capitol
Chị Hải – Thống Nhất Complex
Chị Linh – Imperial Plaza
Chị Hải – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Vượng –  CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Long – CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Toàn – T2 CT15 Việt Hưng GreenPark
Chị Trà My – Park Hill 9
Chị Bình – Dragon Hill Hạ Long
Anh Hưng – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark