Chị Thành – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Đính – chung cư Hanhud
A Quyền – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Anh Trịnh – Yên Hòa Sunshine
Anh Hùng – T1 Việt Hưng GreenPark
Chị Hải – T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Chị Hương – Tòa T3 CT15 Việt Hưng GreenPark
Imperia Garden – căn hộ C08
Imperia Garden – căn hộ B09
Imperia Garden – căn hộ 12A