THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG BIỆT THỰ NGA SƠN – THANH HOÁ
Địa chỉ:
Nga Sơn – Thanh Hoá