CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐỒ GIA DỤNG NHỎ GORENJE THÁNG 10
Maxland và Gorenje tham gia Hội chợ triển lãm Bất động sản Vietreal Expo 2017
  Dòng chảy năng lượng cuộc sống trong gian bếp Gorenje Karim