Year End Party 2018!

Year End Party 2018!

Tiệc cuối năm luôn là sự kiện được mong chờ nhất với mỗi thành viên cũng như tập thể trong công ty

Là lễ tổng kết những mục tiêu đã đặt ra trong năm

Là vinh danh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm

Là thể hiện tinh thần đoàn kết, vừa giao lưu gắn kết các thành viên lại với nhau